Ekim 2021 DİA Geliştirme Duyuruları

Ekim ayı geliştirme duyuruları yayımlanmıştır. Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

DİA Yazılım

Stok ve Depo

İrsaliye İçerisinde Tanımlanabilen Araç Sürücü Bilgilerinin Zorunlu Olarak Girilmesi Ayarlanmıştır

Sistem Parametrelerindeki Fiyat Adlarının Tablo Dinamik Kolona Getirilmesi Sağlanmıştır

Talep Fişi Tasarım Satır Alanları Kısmına Depo Fiili Stok Alanı Eklenmiştir

Dinamik Kolonlar Sipariş Kalemi Model Alanına Sipariş Kalem Key ve Sıra No Alanları Eklenmiştir

Verilen Sipariş İçerisinde Diğer Kısmına Sipariş Kalemi Eklenmiştir

Dia İstemci Listesi Kolonlar İçeriğine Firma Seçeneği Eklenmiştir

Varyant Miktarlarını Listele İçeriğine Tüm Stokları Göstermek İçin Web Servis Eklenmiştir

Toplu Bilgi Güncelleme Stok Kartları Fişi Özellik Alanına Dara Seçeneği Eklenmiştir

Sipariş Ekranlarına Satır Sayısı Zorunluluk Parametresi Eklenmiştir

TTSİFM Fişlerinde Kalem Birleştir İşleminin Satır Özel Koda Göre Yapılabilmesi Sağlanmıştır

Hizmet Maliyet Dağıtımları Ekranında Fiş Türü alanına ‘Sarf Fişleri’ Seçeneği Eklenmiştir

Seri Lot Takip Veri Güncelleme Sağlanmıştır

Tamamı Sevk Edilmiş Bir Siparişin İçindeki Dinamik Alanların Değiştirilebilmesi Sağlandı

Depo Yönetim Sistemi’ne Yeni Özellikler Gelmiştir

Teklif ve Sipariş Fişleri için Toplu Lot Getir / Lot Üret Seçeneğinin Tek Fonksiyonda Olması Sağlanmıştır

Reçete 5 Boyut Kopyala Buton Adı İş Emri Sipariş 5 Boyut + Çıkan Kopyala Olarak Düzenlenmiştir

Raf Giriş (belgesiz) İşleminin Veri Aktarımında Excel’den Aktarılabilmesi Sağlanmıştır

Kar-Zarar Raporu(Stok) Filtreler Sekmesine Stok Durumu Eklenmiştir

Talep Listesi Ekranında İlgili Talep Seçildiğinde Diğer / Onay Durumu Değiştir Seçeneği Eklenmesi Sağlanmıştır

Raf Yeri Fiş Giriş Ekranı Yeni Özellikler Eklenmiştir

Stok Detay Listele Servisine Barkodlar Eklenmiştir

Cari – Finans Yönetimi

Döviz Kurları Ekranına Günlük Kurları Silme Geliştirmesi Yapılmıştır

Cari Hesap Özeti ve Cari Hesap Durumu Ekranına Üst İşlem Bilgisi Eklenmiştir

Cari Grup Kartı ve Grup Şirket Kartları Menüsünde Geliştirmeler Yapılmıştır.

Cari Hesap Fişleri İçerisinde Alacak ve Borç Dekontu Zorunluluk Alanı Eklenmesi Sağlanmıştır.

Satış Elemanı Bilgileri Ekranı İçerisine Dinamik Alan Eklenmiştir

Tablo Dinamik Kolonları scf2200 Sipariş Listesine Cari Kart Adresi Getirilmiştir

İthalat/İhracat Kartı Grup Kodu Alanı Zorunluluk Parametre Seçimi Eklenmiştir.

Cari Kart Tanımı İçinde e-Posta Gönderimi Kime Kısmının Gelmesi Sağlanmıştır

E-Mutabakat Paketi Mail Şablonlarına Ön Tanımlı Şablon Parametresi Eklenmiştir

Hizmet Ekstresi Raporu Tasarımına “İrsaliye” ve “İrsaliye Kalemi” Model Alanları Eklenmiştir

E-Devlet Lisansı Olmayan Sunucularda E-Belge Butonu Eklenmiştir

Toplu Bilgi Güncelleme Ekranı İçerisinden Faturalar İçin E-belge Seçeneğinin İşaretlenmesi Özelliği Eklenmiştir

Kampanya Ekranı Satırlarına Çoklu Seçenek Alanları Eklenmiştir

Çek Senet Bordro Tasarımına Cari Karttaki Cep Telefonu Bilgisi Eklenmiştir

Sipariş Barkodu İle Sevk İşlemlerinde Cari Kontrolü Yapılması İçin Parametre Eklenmiştir

Taksit Listesi Ekranına “Devir Fiş No” Kolonu Eklenmiştir

Fatura Kar Ve Zarar Raporu Filtreler Sekmesine Fatura Ödeme Planı Eklenmiştir

Cari Hesap Hareketleri Ödemeler Seçeneği İçin Geliştirme Yapılmıştır

Kasa Fişi Tasarımına Cari Dövizli Bakiye Model Alanı Eklenmiştir

Faaliyet Raporunda Şirket Kredi Kartı Borç Alacak Bakiye Hesaplamalarının Gelmesi Sağlanmıştır

Vergi Kimlik Numarası Sorgulamasının TURMOB Servisleri Üzerinden Güncellenmesi Sağlanmıştır

Toplu Kart Fiyat 1-10 Güncelleme Ekranına Mağaza Ürün Grubu Seçeneği Eklenmiştir

Muhasebe

Cari Hesap Hareketleri Ekranında Kur Farkı Fişine Cari Bilgileri Getirilmiştir

E-Defter Yedekleme Menüsü Açılmıştır

Fatura Kolonlarına GTIP Numarasının Eklenmesi ve İhracat Senaryolu Faturalarda GTIP Numarası Eksik Stok İçin Ekranda Uyarı Pop-Up Çıkması Sağlanmıştır

Dış Ticaret Hazırlama Özel Raporu ve Tasarımlarının Standart Olarak Çalışması Sağlanmıştır

Muhasebe Bağlantı Kodları Kredi Kartı Bloke Bağlantısının İçerisinde İşlem Özel Kodunun Eklenmesi Sağlanmıştır

İthalat Maliyet Analiz Raporuna Fatura Model Alanının Gelmesi Sağlanmıştır

Muhasebeleştirme İşleminde ÖTV’nin KDV’sinin Hesaplanması Sağlanmıştır

E-Devlet

E-irsaliye Sürücü Ve Kargo Bilgilerinin Ön Kontrollerinin Yapılması Sağlanmıştır

Tasarım Aracı Ekranına Tasarım 6 / 80 MM Eklenmiştir

E-Fatura Ve E-Arşiv XML Dosyalarına Son Alış Fiyatı (KDV Dahil) Değeri Eklenmiştir

E-Arşiv Giden Kutusuna “Fatura Genel Toplamı” Kolonu Eklenmiştir

Cari Kart İçerisinde E-Fatura Tipi Öndeğer Olarak Seçilmesi ve Fatura İçerisine Gelmesi Sağlanmıştır

Gönderimi Yapılmış E-Faturalarda ve E-Defter Verilmiş Kayıtlarda Üst İşlem Türünün Değiştirilmesi Sağlanmıştır

E-Arşiv İnternet Faturası Ödeme Tarihinin Günün Tarihi Olarak Otomatik Gelmesi Sağlanmıştır

Toplu Bilgi Güncelleme Ekranında Fatura Senaryoları İle İlgili Güncelleme Yapılmıştır

E-Fatura Aktarım İşlemi Tedarikçi Eşleme Durumu Sistem Parametresi Eklenmiştir

Cari Kart Bilgileri E-Devlet Sekmesi Yeni Alan Eklenmesi Sağlanmıştır

E-İrsaliye, E-Fatura ve E-Arşiv Tasarımına Yeni Bilgi Ataması Sağlanmıştır

Sistem Parametreleri E-Fatura Parametre Grubu Not Alanlarına [sevkadresino], [sevkadresiadi] Alanlarının Eklenmesi Sağlanmıştır

Üretim

Üretim Maliyet Analizi Ekranında Değişiklikler Yapılmıştır

Üretim Yönetimi Maliyet Kartlarına ve İstasyon Kartına Grup Kodu ve Özel Kod Alanları Eklenmiştir

Operatör Hareketlerinde SARF Ve FİRE İşlemlerine Toplu Barkod Seçeneği Eklenmiştir

Hizmet Maliyet Dağıtımları Ekranı Fiş Türleri Alanı Güncellenmesi Sağlanmıştır

Üretim Fiş ve Malzeme Reçete Ekranlarında Yeni Tasarım Güncellemeleri Sağlanmıştır

İş Emri-Operatör Hareketleri Yeni Alan Eklenmesi Sağlanmıştır

Üretim Emri-İş Emri Kalemli Rapor Tasarımında Yeni Alanların Eklenmesi Sağlanmıştır

Stok Malzeme Hareketleri Sayfasına “İş Emri” Sekmesinin Eklenmesi Sağlanmıştır

İş Emri Kalemlerine Siparişteki 5 Boyut Bilgisinin Getirilmesi Sağlanmıştır

İş Emri-Operatör Hareketleri Listesine “Sipariş Bilgi” Kolonu Eklenmesi Sağlanmıştır

İş Emri-Operatör Hareketi Ekranı Boyut Değerleri Giriş Güncellemesi Sağlanmıştır

Üretim Planlama Ekranında Tedarikçiye Göre Planla Seçeneğinin Güncellenmesi Sağlanmıştır

Üretim Planlama Ekranının Sipariş Rezerv “Üretim” İle Çalışması Sağlanmıştır

Siparişin Hangi Satış Elemanı Tarafından Alındığı Bilgisi Sipariş Bilgi Kolonunda Gösterilmiştir

Personel – Demirbaş

Demirbaş Kart Listesi Kolonlar Kısmına Alış Fatura Tarihi Kolonu Eklenmiştir

Aylık Bordro İcmal Raporunda Tasarımına Yeni Alanlar Eklenmiştir

Devreden Personel İşlemlerinde Güncellemeler Yapılmıştır

Toplu Personel Güncelleme Ekranlarında İşlem Türü Seçimine Ülke ve Jandarma KBS Bilgi Güncellenmesi Eklenmiştir

Personel Kartı İçerisinde Bulunan İşkur Meslek Kodları Güncellenmiştir

CRM – GTS

Görüşme Notlarına Resim Ekleme Seçeneği Eklenmiştir

Toplu Bilgi Güncelleme İrsaliye Fişi Özelliklere Sevk Aracı Eklenmiştir

Servis Hizmet

Servis Formu Kullanılan Malzeme ve Hizmetler Sekmesine Yeni Kolon Eklenmesi Sağlanmıştır

Otel

Rezervasyon – Bekleme Listesi Ve İptal Listesi Raporlarının Filtre Ekranlarına Yeni Alanlar Eklenmiştir

Rezervasyon / Konaklama Kartında Manuel Girişin Yapılamaması Sağlanmıştır

Acente Kontratları Ekranında Değişiklikler Yapılmıştır

Doluluk Grafikleri Ekranındaki Kişi Grafiği Doluluk Sayılarının Uyumlu Çalışması Sağlanmıştır

Otel Doluluk Grafiği Yeni Alan Eklenmesi Sağlanmıştır

Rezervasyon Listesi Ekranına Gönderilen Havale Eklenmiştir

Check-In Olan Odaların HK Durumunun Kirli Olması Sağlanmıştır

Restoran

Restoran Tahsilat Ekranında Fatura Oluşturma İşlemleri İçin Geliştirme Yapılmıştır
Paket Servis Ekranında Eşleşmeyen Ürün YS Alanı Güncellenmiştir

Mobil

Mobilden Resim Ekleme, Silme İşlemlerinin Sistem Kayıtlarına Düşmesi sağlanmıştır

Mobil TSİF Çıkış İşlemlerinde Geliştirme Yapılmıştır

Mobil Uygulamamızda E-Devlet Modülü Geliştirmeleri Yapılmıştır

Mobil Ekran Tasarımı SIF Fişleri Kalemler Kolonuna Bilgi Kolonu Getirilmiştir

Mobilde Sipariş Fişi Aktar Ve Sipariş Barkodu İle Aktar İşlemlerinde Ödeme Planı Bilgisi Gelmesi Sağlanmıştır

Restoran Mobil Uygulamasında Menü Ve Ürün Kutucuklarının Boyutlandırılması Parametreye Bağlanmıştır

E-Banka Modülü Mobil Kullanım İçin Uyarlanmıştır

Mobil Arayüzde Sipariş ve Ayrıntılı Siparişlerin Faturalandırılması ve İrsaliyelendirilmesi Sağlanmıştır

Stok Malzeme Listesinde Bilgi Gösterme Modunun Açılması Sağlanmıştır

Fatura Bazlı Alış Ve Satış Raporlarının Mobil Arayüze Eklenmesi Sağlanmıştır

Mobil Uygulama İş Emirleri Listesine Operatör Kodu İle Giriş Sorunu Çözülmüştür

Mobilde TSIF’de Stok Bilgi Gösterme Modu Ekranında Depo Fiili Miktarının Gösterilmesi Sağlanmıştır

Mobilde Depo Yönetim Sistemindeki Geliştirmeler

Mobil TSİF Modüllerinde Fiyat Kart Gruplarının Gelmesi Sağlanmıştır

Genel

Rapor Tasarımlarında Silme İşlemi Yapıldığında Log Atılması Sağlanmıştır

×

Merhaba!

Dia Destek'e hoşgeldiniz, WhatsApp'ta sohbet etmek veya bize bir e-posta göndermek için aşağıdaki temsilcilerimizden birini tıklayın info@diadestek.com

× Merhaba! Nasıl yardımcı olabilirim?