E-Fatura Ve E-Defter 2022 Yılında Kimler İçin Zorunlu Tutuluyor?

Günümüz iş dünyasında geleneksel yöntemler yerini giderek daha fazla dijital araçlara bırakıyor. Son yıllarda teknolojik yazılımlar etkinliklerini artırdıkça, hem verimlilik hem de iş yapış hızı artışı sağlanıyor. Bu da şirketlerin e-dönüşüm uygulamalarına olan ilgisini artırıyor.

Dijitalleşmeye dair araçlar, giderek tüm sektörlerde kullanılmaya başladı. Bu hızlı yükseliş, dijital dönüşümün ne denli parlak bir geleceğinin olduğunu da ispatlıyor. Her ne kadar e-dönüşüm uygulamalarına geçiş genel olarak gönüllü gerçekleşse de, bazı sektörler için e-dönüşüm uygulamalarına geçiş zorunlu tutuluyor. Peki, e-fatura ve e-arşiv fatura 2022 yılında kimler için zorunlu tutuluyor?

2022 E-Fatura, E-Defter Zorunluluğu

 • 2021 hesap dönemi için 4 milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-fatura uygulamasına, 1 Ocak 2023 tarihine kadar da e-defter uygulamasına geçiş yapmak zorundadırlar.
 • 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler için 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu gelmiştir. Aynı şekilde e-defter uygulamasına geçiş tarihi de 1 Ocak 2024 olarak belirlenmiştir.
 • 2021 ve müteakip hesap dönemlerinde 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler eğer tebliğ tarihinden önce e-fatura kullanmaya başlamamışlarsa, 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-fatura uygulamasına geçmek zorundalardır. Aynı şekilde eğer tebliğ tarihinden önce e-defter uygulamasına geçiş yapmamışlarsa, 1 Ocak 2023 tarihine kadar e-defter uygulamasına geçiş yapmalılardır.
 • Gayrimenkul veya motorlu taşıt inşa, imal, alım, satım ya da kiralama ile, bu işlemlere aracılık faaliyetlerinde bulunan mükelleflerden 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-faturaya, 1 Ocak 2023 tarihine kadar da e-defter uygulamasına geçiş yapmak zorundalardır. 2022 veya takip eden hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-faturaya, 1 Ocak 2024 tarihine kadar da e-defter uygulamasına geçiş yapmak zorundalardır.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri, tebliğ yayın tarihinden önce faaliyete başlamışlarsa, 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-faturaya, 1 Ocak 2023 tarihine kadar da e-deftere geçmek zorundalar.
 • E-ticaret faaliyetlerinde bulunan mükelleflerden 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar 1 Temmuz 2022 yılına kadar e-faturaya, 1 Ocak 2023 tarihine kadar e-defter uygulamasına geçiş yapmalılar. 2022 veya takip eden hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan mükellefler ise 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-fatura uygulamasına, 1 Ocak 2024 tarihine kadar da e-defter uygulamasına geçiş yapmak zorundalar.
 • Demir ve çelik ile demir veya çelikten eşya imalatı, ithalatı veya ihracatı yapan mükelleflerden 2021 yılı brüt satış hasılatı limitlerinin altında kalanlar 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-fatura ve e-irsaliyeye geçmek zorundalar. Brüt satış limitlerinin altında kaldıkları için e-deftere geçil zorunluluğu henüz gelmedi. 2021 hesap dönemi için 4 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan mükellefler 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-fatura ve e-irsaliye uygulamasına geçiş yapmak zorundalar. Bunlar için aynı şekilde e-defter uygulamasına geçiş tarihi olarak da 1 Ocak 2023 tarihi belirlendi. 2022 ve takip eden hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-fatura ve e-irsaliye uygulamasına geçiş yapmak zorundalar. Bu grup için e-defter uygulamasına geçiş tarihi ise 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.
 • İştigal konusu ve faaliyetleri gereği zorunlu olarak e-belge uygulamasına tabi olan mükelleflerden ilgili tebliğlerin yayım tarihinden sonra faaliyete başlayanlar için ise durum şöyle: İştigal konusu ve faaliyetleri gereği zorunlu olarak e-fatura uygulamasına tabi olan mükellefler, faaliyete başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar e-faturaya, e-fatura uygulamasına başladıkları yılı izleyen yılın başında da e-defter uygulamasına geçmek zorundalar. İştigal konusu ve faaliyetleri gereği zorunlu olarak e-irsaliye uygulamasına tabi olan mükellefler ise, faaliyete başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar e-faturaya geçmek zorundalar. Benzer şekilde faaliyete başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar da e-irsaliye uygulamasına geçmeleri gerekiyor. Bu grup için e-deftere geçiş zorunluluğu bulunmuyor.
 • Önemli Not: Vergi mükellefi olmayanlara 5 bin TL’yi aşan satışlarda, veri mükelleflerine ise 2 bin TL’yi (2022 yılı için) aşan satışlarda 1 Mart 2022 tarihinden itibaren e-arşiv fatura düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.

Öte yandan GİB, yaptığı analiz ya da incelemeler neticesinde riskli veya vergiye uyum düzeyini düşük gördüğü mükellefleri, faaliyet, sektör veya ciro tutarına bakılmaksızın, e-fatura uygulamasına geçmek zorunda tutabilir.

DİA’yı ücretsiz denemek veya detaylı bilgi almak için hemen formu doldurun!

  https://www.dia.com.tr/2022-e-fatura-ve-e-defter-zorunlulugu/

  ×

  Merhaba!

  Dia Destek'e hoşgeldiniz, WhatsApp'ta sohbet etmek veya bize bir e-posta göndermek için aşağıdaki temsilcilerimizden birini tıklayın info@diadestek.com

  × Merhaba! Nasıl yardımcı olabilirim?